Home2021-04-13T19:24:49+02:00

SAMEN WERKEN AAN BETERE ZORG

De ontwikkeling van een samenwerkende en lerende regio moet gaan bijdragen aan het samen oplossen van de bestaande, veelal overstijgende, zorgvraagstukken, om zo de continuïteit, kwaliteit evenals de kosteneffectief van de geleverde zorg aan kwetsbare doelgroepen en ouderen binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere duurzaam te verbeteren.  Om dit doel te realiseren heeft het Zorgkantoor een viertal essentiële vertrekpunten als kernopgaves geformuleerd die ten grondslag liggen aan de uitwerking van meerdere betekenisvolle programma’s in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Als het ergens kan,
dan kan het hier!

Deelnemers programma GVA2025, GOOI | VECHTSTREEK | ALMERE

KERNOPGAVE

Vanuit het zorgkantoor is de opgave tot verregaande samenwerking geformuleerd als kernopgave. Waarbij een gezamenlijke visie moet bijdragen aan de versnelling en versterking van de regionale samenwerking tussen de VVT-zorgpartners waardoor herverdeling van zorgcapaciteit, uitwisselen van personeel en het delen van kennis op diverse zorgdomeinen verder geoptimaliseerd kan worden en zo kan bijdragen aan duurzame kwaliteitsverbetering en beheersbaarheid van de personeelsdruk

LEES MEER

We vertellen graag meer over de programma’s in de regio GVA.

Neem contact op!

Recente berichten

GVA2025 DE SAMENWERKENDE REGIO

Secretariaat GVA2025
t.a.v. Wilma Hartman
p/a Vivium Zorggroep
Botterstraat 51
1271 XL Huizen

Ga naar de bovenkant