Rijke storm aan beelden luidt start in van visieontwikkelingstraject

Vrijdagmiddag vond de startbijeenkomst plaats rond de ontwikkeling van een Regionale ZorgVisie (RZV). Er is een mooie eerste start gemaakt met de ontwikkeling van een regionale zorgvisie waarbij de toekomstige zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen centraal staat. Met zorg bedoelen we dan medische zorg, behandeling, ondersteuning, welzijn en aandacht. Over het onderdeel aandacht en aandachtsmanagement later meer.

Deze vrijdagmiddag stond in het teken van een beeldenstorm. Het zestal van bestuurders (René, Rob, Mariet, Danielle, Godfried en Linda – namens de kleinschalige zorgorganisaties – ) vormen samen zoals in het bestuurlijk overleg afgesproken de kerngroep RZV-GVA. Zij deelden met elkaar een stormvloed van (denk)beelden in een open sfeer met alle ruimte voor het ter tafel brengen van een eigen droombeeld met toekomstige zienswijzen

De open sfeer en de vrije ruimte voor andersdenkende toekomstbeelden creëerden een mooie basis voor het proces van collectief denken. Want één ding stond vanmiddag echt voorop: samen kunnen we veel meer bereiken..

De storm van beelden werd opgevangen in woord- en beeldverslagen waarbij een sneltekenaar de essenties van de bijdragen van de bestuurders pakkend wist te vangen. We zijn op pad, de regionale visie gaat er komen en er lijkt meer en meer wilskracht bij de deelnemende zorgpartners om het op veel onderdelen echt anders te gaan doen samen.

Onderscheidende regionale visie

Met hulp en ondersteuning van adviesbureau House of Coherence gaan we nu met elkaar flink aan de slag. Want er is werk aan de winkel om tot een onderscheidende regionale visie te komen die er echt toe doet, ons verder brengt en die we met trots ook willen laten zien en uitleggen aan belanghebbenden, belangstellenden en geïnteresseerden.

Het proces is te volgen op www.rzv.gva2025.nl, met Blogs en voor de geïnteresseerden is er ook een Nieuwsbrief RZV-GVA beschikbaar. En alle ruimte om mee te denken