De Juiste Zorg op de Juiste Plaats én Dichterbij
(JZJP-GVA)

Een tweejarig programma waarmee de zorgpartners in de Ouderenzorg zichzelf nadrukkelijk met elkaar willen verbinden en de krachten willen bundelen om zo samen een sterkere positie in het zorglandschap te verwerven.

Een positie die bijdraagt aan een evenwichtige indeling en verdeling van verplaatste zorg onder de zorgpartners binnen de Ouderenzorg waarbij bestaande en nieuwe interfaces een verdere ontschotting inluiden.