Over het programma

Binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere wordt op tal van onderdelen samengewerkt aan de ontwikkeling van de zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. In het kader van de WLZ-knelpunten middelen zijn een aantal meerjarige programma’s opgestart die thans in de regio actief in uitvoering zijn. Hier en daar met enige vertraging door de situatie rond het Corona-virus. Maar in de meeste gevallen wordt er hard gewerkt om de diverse programmaonderdelen ten uitvoer te brengen en met succes af te ronden.

Elk van de programma’s heeft een programmakernteam welke gekoppeld is aan een penvoerder (bestuurder).

Vanuit het zorgkantoor vind de coördinatie van de projecten plaats middels een projectenoverleg en een bestuurlijk overleg waarin de besluiten over de voortgang en/of tussenresultaten van de programma’s worden genomen.

Programmabureau

Arnoud Meeder
Arnoud MeederKassier
Jan Hendriks
Jan HendriksProgrammamanagement
Wilma Hartman
Wilma HartmanProgramma-ondersteuning

Programmaleiders

Bram de Haan
Bram de HaanKwaliteit@
Eveline van Opstal
Eveline van OpstalSpecialist Ouderengeneeskunde
Herman van Kampen
Herman van KampenRegionale Zorgvisie
Ingrid Tromp
Ingrid TrompRegionale Zorgacademie
Judith Botman
Judith BotmanRegionale Zorgvisie
Lissy van de Laar
Lissy van de LaarJuiste Zorg Juiste Plek
Merlijne Sonneveld
Merlijne SonneveldZorginnovatiehuis
Suzanne Verheijden
Suzanne VerheijdenDigivaardig in de Zorg