Regioscan en pilot met Erasmus

Vanuit het landelijke programma waardigheid en trots in de regio is er vanuit de Gooi-Vechtstreek-Almere aansluiting gezocht bij het gezamenlijke programma Duurzame Medische Zorg in regio’s.

Recent is een regioscan Gooi-Vechtstreek-Almere opgeleverd en als vervolg daarop zal een actie-onderzoek (pilot) plaatsvinden in de regio op een van de actielijnen binnen het SO-GVA programma.