Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg

Vanuit een landelijke opdracht die rechtstreeks komt vanuit het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg, wordt vanuit de regio Gooi-Vechtstreek-Almere een meerjarig programma geleid en begeleid waarbij er tezamen met een aantal andere regio’s op een (ver)nieuw(d)e wijze invulling gegeven aan capaciteitsraming.

Met behulp van het Capaciteitsorgaan wordt daartoe een special ramingsmodel ontworpen voor de Ouderenzorg.

Binnenkort vind je hier meer informatie over dit programma.

We zien je graag snel terug!