Inleiding

Zorggroep Almere bouwt een nieuw woonzorgcentrum met 130 woningen voor mensen met dementie op het terrein van de Floriade in Almere. Deze 10e wereldtuinbouwtentoonstelling en het woonzorgcentrum gaan in april 2022 open. Het wordt niet zomaar een centrum! Vanuit de visie ‘Altijd Thuis’ wordt gedacht vanuit de bewoners. Zij zullen leven in een omgeving die zij kunnen begrijpen en waar de omgeving hen begrijpt. Waar zij de dingen kunnen doen, die zij altijd graag deden. Een nieuwe woonomgeving waar zij hun leven voort kunnen zetten als het thuis niet meer gaat. De visie ‘Altijd Thuis’ komt tot uiting in alle facetten van de organisatie: gebouw, inrichting, inhoudelijke zorg, werkwijze, communicatie, techniek, etc.

Penvoerder: Rob Kusters. Directeur Zorg
Programmaleider: Hermine van Schaik, directeur WZC Floriade

Doelgroepspecifieke zorgvisie

In het verlengde van het regionale visietraject (RZV-GVA) wordt met dit programma beoogd om een doelgroepspecifieke zorgvisie te ontwikkelen welke als voorbeeld kan dienen voor soortgelijke doelgroepgerichte zorgprogrammering. Met een visietraject dat leidt tot een visiedocument “Dementiezorg in toekomstperspectief” wordt een integraal beeld geschetst. Waarbij de richting, inrichting en organisatie van Floriade met een innovatief zorgaanbod dat specifiek(er) dan nu inspeelt op de zorgvragen vanuit deze kwetsbare cliënten/bewoners doelgroep. In het zorgvisietraject worden heel specifiek zaken uitgewerkt als duurzaamheid (energieneutraal), leefbaarheid (leefmilieus) en persoonlijkheid (karakter) die terugkomen in het uiteindelijke Floriade ‘concept’. Een uniek concept dat als voorbeeld kan dienen voor doelgroepspecifieke zorginnovatie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Floriade kompas

In het verlengde van de regionale zorgvisie wordt binnen dit innovatieprogramma ook gebruik gemaakt van het ZorgKompas® werk- en denkmodel. De visie Altijd Thuis wordt vertaald naar een specifiek Floriade kompas waarmee koers en richting kan worden vormgegeven om te komen tot gewenste eindresultaten (oplevering) van tal van zaken. In het kort worden hieronder de Floriade visielijnen op hoofdlijnen geduid.

 • Drijfveren: wat drijft zorgteams in Florida op weg naar de beste Dementiezorg (bottom-up) vanuit de gedachte dat de bewoner zich helemaal thuis voelt.
 • Commitment: Hoe kunnen zorgprofessionals aan het wooncentrum met deze kwetsbare doelgroep worden verbonden die het DNA ‘Altijd Thuis’ hebben. welke is het juiste DNA van ZorgProfessionals c.q. medewerkers betrokken bij deze kwetsbare doelgroepen van (jongeren en ouderen)
 • Leren en Ontwikkelen: hoe ziet opleiden, leren en ontwikkelen er in Floriade uit in termen van leervisie, praktijkgestuurd opleiden en leer- en loopbaanpaden in het kader van deze visie.
 • Sociale innovatie en Capaciteit: welke nieuwe personele combinaties in relatie tot het benodigde zorgaanbod (zorg, welzijn, aandacht en intimiteit) hebben we nodig om ‘Altijd Thuis’ te kunnen bieden aan de bewoners.
 • Impact: Minder onnodig zorg, grotere zorgopbrengst met een accentverschuiving naar welzijn/-aandacht, zorgkosten omlaag, grotere cliënt/bewonerstevredenheid, grotere kwaliteit van leven (pluk de dag, maak de dag, geniet de dag).
 • Financiën: welke nieuwe vormen van zorgfinanciering, al dan niet met Floriade als bovenregionale voorbeeldfunctie (openheid, transparantie, ervaringen delen), nieuwe doelgroep-financiering met zorg op maat – doe minder met minder en bereik meer), optimaliseren, duurzaam verblijf, energieneutraal gebouw.
 • Zorginnovatie: hoe kunnen we met robotzorg en robothulp de routineprocessen automatiseren en zo arbeidskracht besparen waardoor meer tijd voor de bewoner en meer werkvreugde voor de professional. Daarnaast wordt – specifiek voor familie en gasten van de Floriade – een Experience Dementia georganiseerd, waarbij men kan ervaren hoe het is om dementie te hebben.
  De mensen zullen gaan leven in leefmilieus . Elke afdeling heeft een ander leefmilieu: koesterend, activerend, uitnodigend, structurerend, Caraïbisch, Arabisch met kleuruitstraling en effecten ter ondersteuning van deze milieus. De bewoner woont daarmee in een omgeving die het beste past bij zijn karakter en die beste past bij het leven zoals hij dat altijd heeft geleefd. Daarnaast is er een beleeftuin en komt er een specifieke afdeling met
  specifieke benadering voor jonge mensen met dementie.
 • Netwerkzorg: organiseren van een netwerkzorgconcept Dementie – Familiezorg (intensief erbij betrekken) in combinatie met een zorg-op-maat (dementie-netwerkzorg in ontwikkeling binnen Florida)
 • Kwaliteitszorg: Een verkenning van de mogelijkheden op het concept Kwaliteit@ als kwaliteitsmethode binnen Floriade in te passen maakt deel uit van het meerjarige programmaplan 2020-2022.

Beoogde resultaten

 • Een doelgroepspecifiek visiedocument Dementiezorg in toekomstperspectief
 • Een koersplan voor richting, inrichting en organisatie van Dementiezorg in Floriade.
 • Een state-of-the-art adviesrapport over Dementiezorg (wetenschappelijk, VU-A’dam)
 • Een informatie- en communicatiestructuur voor permanente kennisdeling over het Floriade programma inzake innovatie Dementiezorg (vanaf start tot aan de oplevering, m.b.v. website (www.floriade.gva2025.nl) , Floriade SharePoint en Floriade Webinars.

Programmaplan Floriade 2025

Een meerjarig programmaplan Floriade2025 met de visielijnen als actielijnen en als werktitel: “Florida als belevenis” (alternatief Florida leeft) vormt de basis voor alle programma-activiteiten waarbij een drietal fasen worden onderscheiden:

 • fase 1: visieontwikkeling Floriade concept (31.12.2020)
 • fase 2: bouw, ingebruikname, inrichting en organisatie Florida (31.12.2021)
 • fase 3: ingebruikname Florida (01.04.2022)

Ondersteuningsvragen

 • programma-ondersteuning € 20.000 (van programma naar beheer)
 • toekomstverkenning € 20.000 (externe ondersteuning)
 • visieontwikkelingstraject € 40.000 (koers en kompas)
 • state of the art zorg voor dementie € 10.000 (wetenschap) (VU-Universiteit – promoveren)
 • hulpmiddelen en materialen € 10.000 (website, SharePoint, secretariaat)